Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie

O programie

Czy lekcje podstaw przedsiębiorczości mogą być ciekawe, przyjemne i, co najważniejsze, efektywne?

Nauczyciele, którzy są już w programie „Ekonomia stosowana”, wiedzą, że tak!

Tych, którzy jeszcze nie, gorąco zapraszamy!

▲ Nasz podręcznik dostarcza wiedzę przydatną każdemu. Pokazuje, jak wykorzystać wiedzę teoretyczną w życiu codziennym.
▲ Krótkie hasłowe wprowadzenia do każdego rozdziału oraz podsumowania podkreślają najistotniejsze zagadnienia.
▲ Atrakcyjna szata graficzna (m.in. schematy, zdjęcia, rysunki satyryczne) budzi ciekawość i zachęca do korzystania.

Podręcznik „Ekonomia stosowana” do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości dla uczniów liceów i techników, dostępny od roku szkolnego 2012/2013, został wpisany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania podstaw przedsiębiorczości pod numerem 579/2012 począwszy od r.szk. 2015/2016, co oznacza, że jest zgodny z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dn. 30 maja 2014r.

Podręcznik opisany jest w zakładce Podręcznik.

Zespół autorów, pod kierownictwem dr. Jarosława Nenemana, to zarówno praktycy życia gospodarczego i doświadczeni nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, jak i studenci, co zapewniło ujęcie tematyki w sposób spełniający oczekiwania odbiorców.

Podręcznikowi towarzyszy, podobnie jak w latach ubiegłych, oprzyrządowanie dydaktyczne i pomoc merytoryczna naszych trenerów i konsultantów. Oferta dla nauczyciela zawiera materiały w wersji elektronicznej, które można wykorzystać do sporządzania dokumentacji dydaktycznej do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości:
• program nauczania,
• rozkład nauczania,
• karta do monitorowania realizacji podstawy programowej,
• test diagnostyczny skorelowany z modułami tematycznymi w rozkładzie materiału,
• opis wykorzystania projektu edukacyjnego w realizacji programu.

Strona dla nauczyciela zawiera także materiały multimedialne, przydatne w codziennej pracy z uczniami:
• testy sprawdzające do poszczególnych modułów z możliwością doboru zadań,
• zadania dydaktyczne z materiałami,
• prezentacje tematyczne do prowadzenia zajęć,
• rozwiązania ćwiczeń z zeszytu do podstaw przedsiębiorczości,
• dodatkowe ćwiczenia.

Do podręcznika został również przygotowany zeszyt do podstaw przedsiębiorczości opisany w zakładce Zeszyt.

Uczniowie otrzymują dostęp do towarzyszącej podręcznikowi i zeszytowi strony internetowej, na której znajdują się między innymi:
• przyporządkowane do rozdziałów materiały dodatkowe poszerzające wiedzę z danej tematyki,
• praktyczne przykłady dotyczące omawianych zagadnień,
• omówienie przełomowych dokonań w ekonomii i sylwetek największych ekonomistów.

Podręcznik

Wpisany na listę MEN
na r. szk. 2015/2016.
Nr dopuszczenia: 579/2012

więcej
Formularz zamówienia

Kliknij na przycisk "więcej", aby dokonać zamówienia.

więcej